AKN_Bw_Kaltenkirchen_VTA_VT3.08_VT3.09_06-Jan-2016.jpg AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016AKN Bw Kaltenkirchen VT3.09 Seitenansicht 06-Jan-2016ThumbnailsBf Blumendorf 261-049 auf dem Weg zum Stahlhändler 13-Dez-2016
Eine VTA Einheit vor dem VT 3.08 im Bw Kaltenkirchen am 6. Januar 2016. Hinter dem VT 3.08 steht der VT 3.09.